Müügitingimused

Filter Plus OÜ (kaubamärk Kodufiltrid.ee), registrikoodiga 14610854 , aadress Härgmäe 21 46902, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab Kodufiltrid.ee e-poes (edaspidi E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva Kasutuslepingu.


1. ÜLDSÄTTED

1.1 E-pood on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.3 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.4 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

1.5 Teenuse osutaja on isikuandmete vastutav töötleja, Teenuse osutaja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


2. KAUBAD JA OSTMINE

2.1 E-poes kuvatavate toodete juures on viidatud laoseisule ja/või eeldatavale tarneajale. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

2.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Teenuse kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

2.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

2.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksu arve alusel.

2.7 Kauba soetamiseks lisage soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

2.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja tellimuse eest on tasutud.


3. HINNAD

3.1. E-poes olevad hinnad on vaikimisi Eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 

3.2. Kui tootehind on kuvatud 0.00, siis tähendab see seda, et antud hinda nägeval Kliendil pole õigusi näha detailsemat infot.

3.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.


4. TARNETINGIMUSED

4.1 Teenuse kasutajal on õigus valida mitme erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

4.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires postiautomaadi, -paki või -kulleri abil.

4.1.2 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele Tallinnas Härgmäe 21, 76902 asuvasse kontorise.

4.2 Kui Teenuse kasutaja on valinud kohaletoimetamise viisiks postiautomaadi/-paki/-kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine 2...5 tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem, kui 21 päeva jooksul.

4.3 Teatud tingimustel (näiteks piirsumma ületamisel) toimetatakse kaubad Teenuse kasutajani tasuta.

4.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.


5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@kodufiltrid.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.


6. TAGASTUSÕIGUS

6.1 Ainult e-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.3 Toote tagastamiseks tuleb täita vorm "Kauba tagastus" e-poe kodulehel.

6.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

6.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

6.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

6.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Kasutuslepingu punktides 6.1...6.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.


7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

7.1. Filter Plus OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.7.2. Mõisted:

7.2.1 Ekspertiis - tootja volitatud hoolduspartneri poolt teostatav ekspertiis seadmel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

7.2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

7.3. Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

7.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

7.5. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

7.6. Pretensioone saab klient esitada e-posti teel aadressile info@kodufiltrid.ee.

7.7. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse või puuduste kohta.

7.8. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.8.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.8.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

7.8.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest;

7.8.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.8.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

7.8.6 Häirete eest, mis on tingitud seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

7.8.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

7.8.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele;

7.8.9 Seadme rikete eest, mis on põhjustatud seadme komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

7.8.10 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.


8. ISIKUANDMETE KASUTAMINE

8.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale. 

8.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

8.7 Isikuandmeid töötleb Filter Plus OÜ, Härgmäe 21, 76902 Tallinn, registrikood 14610854 .

8.8 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

8.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.10 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.11 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.12 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.13 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

8.14 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.


9. VASTUTUS

9.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.


10. ERIMEELSUSED

10.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.


11. KASUTAMISTINGIMUSED

11.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.