ISO 16890
Rahvusvaheline standardiorganisatsioon ISO on välja andnud uue standardi õhufiltrite testimiseks ja hindamiseks.
Maailma juhtivad terviseorganisatsioonid peavad inimestele kõige ohtlikumaks peentolmu osakesi PM 10 , PM 2,5 ja PM 1 . Seega on ainult loogiline, et filtrite testimise meetodid ja klassifikatsioonid tuginevad filtrite eraldusvõime demonstreerimiseks just nendele osakestele.
ISO Coarse – filterklassi vahemik, mis eraldab vähem kui 50% PM 10 osakesi.
ISO ePM 10 – viitab 0,3 μm kuni 10 μm osakeste eraldusvõimele.
ISO ePM 2,5 – viitab 0,3 μm kuni 2,5 μm osakeste eraldusvõimele.
ISO ePM 1 – viitab 0,3 μm kuni 1 μm osakeste eraldusvõimele.
Rohkem kui loogiline – ISO 16890 mõõdab reaalset olukorda sisekliimas.
Kõige enam tähelepanu vajavad õhus lendlevad osakesed, mis on väiksemad kui 1 μm – need on kõige ohtlikumad, püsivamad ja sagedasemad. Mida kergem ja väiksem on osake, seda kauem püsib ta õhus.
Osakesed, mis on väiksemad kui 1 μm, ei moodusta õhus lendlevast tolmu massist enam kui mõned protsendid, ent samal ajal moodustavad nad numbrilisest kogusest rohkem kui 90%.
ISO 16890 filtrite klassifikatsioonid on jaotatud piirkondade alusel, kuhu inimkopsus peenosakesed ladestuvad.
Osakese aerodünaamiline diamaater (μm) ja ala inimkopsus, kuhu osake kõige tõenäolisemalt ladestub.
Osakesed diameetriga 1 μm või väiksemad on piisavalt väikesed, et jõuda läbi alveoolide rakumembraanide inimese vereringesse.
Enim on inimtervise ohustamisega seostatud peenosakesi diameetriga 0,25 μm kuni 0,5 μm, seda eriti suurenenud kardiovaskulaarsete haiguste riski osas.
Peenosakesed võivad hingamisteedesse sattudes häirida inimese närvisüsteemi tööd.

Peamine EN779 ja ISO 16890 erinevus
EN779 filtrite testmeetod võtab arvesse ainult 0,4 μm suurused osakesed.
ISO 16890 filtrite testmeetod võtab arvesse 10 μm – 0,3 μm suurused osakesed.

Näide
Filtri testimisel saadi järgmised efektiivsusväärtused:
ISO ePM 10 89%
ISO ePM 2,5 63%
ISO ePM 1 49%
Seega on filtri klassifikatsioon:
  • Miinimumefektiivsus 50% saavutatakse ISO ePM 10 ja ISO ePM 2,5 osas – ISO ePM 1 puhul aga ainult 49%, mis ei ole piisav saavutamaks vastavat filtri klassifikatsiooni.
  • Võimalikud ISO grupid on seega ISO ePM 2,5 ja ISO PM 10.
  • Kui valitakse ISO ePM 2,5 grupp, ümardatakse 63% väärtus 60%-ni.
Mis tähendab, et see filter on võimeline õhust eraldama 60% 2,5 μm või väiksemaid osakesi.